Pécs-Szabolcs település egyik legrégebben megalakult civil szervezetei közé tartozunk, 1990 óta tevékenykedünk egyesületi formában. A nagyobb szabású rendezvényeket, programokat a szervezet tagjai és önkéntesei a projektekben együttműködő partnerekkel közösen társadalmi munka formájában valósították meg.

Az egyesületünk küldetése a helyi emberek érdekének védelme, mindennapi életük segítése, valamint fontos környezetünk védelme és rendezettebbé, szebbé tétele. Fontos a helyben lakók egészségének megóvása, az egészséges életvitellel kapcsolatos felvilágosítás, rendezvények szervezésével.

A szervezet működése során mindig fennmarad a civil alapállás, valamint az Egyesület tevékenysége mentes a politikától, él a határozott civil kontroll gyakorlásának jogával.

Jelmondatunk: „Egy jó tett, többet ér 100 igaz szónál!”

Egyesületünkön belül működik a >> Baranya MAG közösség, amely a hagyományokon alapuló életmód kutatásával és tanításával foglalkozik, ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és a magyar hagyományok terjesztésére és gyakorlására. Egyesületünk célja, hogy a társadalom ismét figyelmet fordítson az egészségmegőrzésre, felismerje annak fontosságát és ezt családon belül gyakorolják is.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk egy olyan közösségi hálózat kialakítását és fenntartását, ahol kölcsönös ismeretátadás és folyamatos tapasztalatcsere történik. A közösség megtartó ereje abban rejlik, hogy ha valaki betegség tünetét észleli magán, a hagyományos orvosi kivizsgálásokon túl, merjen beszélni róla egy olyan közegben, ahol tapasztalat alapján útmutatásokat, tanácsokat vagy éppen konkrét segítséget is kaphat. Jelentősen hiánypótló az ilyen jellegű egyéni szinten terjedő társadalmi támogatás.

Célunk, hogy egyre több településen mutassuk meg a magyar műveltség értékeit is gyakorlatias formában. A baranyai régió, ugyanúgy, mint az ország egésze szűkölködik a gyakorlatias népi tudás művelőiben. Ugyanakkor rendezvényeken megjelenve hatalmas érdeklődés van az általunk hordozott ismeretek iránt. Készség, képesség, lelkesedés ébred ilyenkor a népi műveltség szépsége és gyakorlatiassága iránt.

A Te érdeked, hogy tiszta környezetben és egészségesen élj!

error: Content is protected !!